2010. augusztus 28., szombat

Űrhadviselés 2.- Figyelő szemek

A sorozat előző részében a katonai űrállomásokról írtam. Megtudhattuk, hogyan alakult ezek életútja, mi valósult meg belőlük. Most azokról a katonai űreszközökről lesz szó, melyek fejlődése töretlenül folyik, és egyre több állam lát fantáziát alkalmazásukban.A kémholdak ötlete még a hidegháborúban, a Szputnyik-1 felbocsátása után szinte azonnal megszületett. Felvetődött a gondolat, hogy egy Föld körül keringő műholdra akár fényképezőgépet is lehetne szerelni, mely gond nélkül készíthetne felvételeket a megfigyelendő területről, majd feladata végeztével a képeket visszajuttatná a Földre. Ennek lehetőségét mindkét űrhatalom felismerte, hiszen az addig használt kémrepülőgépekkel szemben a kémholdak nem sértik egy ország légterét sem, lévén a világűrt egy ország sem sajáthatja ki. Másrészt ezeket jóval nehezebb észrevenni, mint a repülőgépeket, így a lebukás veszélye is elenyésző. Az USÁ-ban az első kémholdak a Keyhole, röviden KH-sorozat alatt lettek felbocsátva. Ennek 10. sorozatszámú tagja volt az előző részben bemutatott MOL is. A szérián belül több alsorozat is létezett, melyekben a különböző generációs holdak azonos fedőnév alatt futottak. Ezek: KH-1,2,3,4 (Corona), KH-5 (Argon), KH-6 (Lanyard), KH-7,8 (Gambit), KH-9 (HEXAGON v. Big Bird), KH-10 (MOL v. Dorian ), KH-11 (Crystal/Kennenan), KH-12 (továbbfejlesztett Crystal/Ikon/Kennenan körszerűbb változata ), KH-13 (néha alkalmazott, bár nem hivatalos fedőnevén 8X v. Misty). A műholdak a CIA megrendelésére készültek el, bár kisebb mértékben az USAF is közreműködött.  Elsősorban a Szovjetunió megfigyelésére alkalmazták, de készültek felvételek Kubáról, Kínáról és Észak-Koreáról is. Ennek egyik terméke a 2.képen látható, melyet a 144 Corona-hold egyike készített 1968. szeptember 24-én. A felvétel Bajkonurt mutatja, középen a kiemelkedő hengeres-csúcsos objektum az N-1, a sikertelen szovjet holdrakéta volt (a rakéta felső részét, az L3-at üres hajtóanyag-tartályokból kialakított "makett" helyettesítette).  E műholdaknál kezdetben a hagyományos fényképezőgépes eljárást használták, melynek során a film elhasználódását követően egy kapszulában visszatért a Földre. A visszatérő egységet pedig repülőgéppel "fogták meg" még a levegőben. Ezt egészen a KH-9-ig alkalmazták, a digitális képtovábbítás elsőként az 1976 decemberétől működő  KH-11 műholdakon jelent meg, vagyis megvalósulhatott a képek valós idejű kiértékelése.  A KH-11 ugyanakkor más szempontból is újat hozott: az első 9 KH-műholdnál úgy spóroltak az űreszközök tömegén, hogy viszonylag kevés üzemanyaggal látták el. Úgy számoltak, hogy ezeket időnként megközelítik az űrsiklóval, és "feltankolják". Csakhogy az STS-rendszer építése meglehetősen lassan haladt, emellett valószínű, hogy a magas költségek is akadályozták az ilyen szerviz-küldetések létrejöttét . Ezért a 11. számú alsorozat tagjait a nagyobb élettartam érdekében több hajtóanyaggal indították. Emiatt az űreszközök tömege is jelentősen megnőtt. És hogy mi köze van az üzemanyagnak az élettartamhoz? A válasz egyszerű:  a minél nagyobb felbontóképesség érdekében a műholdakat a lehető legalacsonyabb pályára kellett állítani. Viszont minél alacsonyabb pályán kering az eszköz, annál erősebben hat rá a légkör fékező hatása.  A fékezés miatt a műhold spirális pályán egyre alacsonyabb pályára kerül, míg végül elég a légkörben. Ezt elkerülendő a műholdat saját hajtóművel és üzemanyaggal látták el, ezzel magasabb pályára kerülhet (ez az ún. égimechanikai paradoxon egyik megnyílvánulása). A család első tagja 1959. júniusában kezdte meg működését, az eddigi legutolsót 1999-ben bocsátották fel. Ugyan a típussal kapcsolatos adatok titkosak, a KH-11-esekről például kikövetkeztethető, hogy ezek a Hubble-űrteleszkóphoz hasonló méretűek és felépítésűek lehettek (ezeket és a HST-is azonos konténerekben szállították). Ezek alapján a felbontásra is adható becslés: a KH-11 felvételein kivehető legkisebb pont kb. 0,15-0,2 méteres lehet (egyes források szerint 0,1 m). Emellett a család legújabb tagjainak pályatípusa is ismert. A Szovjetunióban leginkább a Zenyit-kémholdak láttak el hasonló feladatot, ám ezek inkább a korai KH-holdakhoz hasonlóan továbbították képeiket (itt viszont nem volt repülőgép, hanem a kapszulák ejtőernyős fékezéssel közvetlenül elérték a talajt). Bár a típust folyamatosan fejlesztették, még a legmodernebb változatnál is (Zenyit-8) ezt az eljárást használták. A Zenyit-műholdak a Vosztok- és Voszhod-űrhajók kissé átalakított változatai (4.kép). A gömb alakú visszatérő egységbe a pilótaülés helyére a fényképezőgépet és az egyéb"tudományos" műszereket helyezték, valamint ennek elülső részén kapott helyet egy kúp belsejében a kiegészítő energiaellátás. A másik oldalon a szervízmodul változatlan maradt.  Amint a műhold a megfigyelendő terület fölé ért, fotózni kezdett. Ha a film elfogyott, a visszatérő kapszula levált a szervizmodulról, és belépett a légkörbe. Amennyiben a leszállási folyamat a legkedvezőbb módon ment végbe, akkor a kapszula szovjet területen ért földet. Ha nem, akkor a műhold - bizonyos feltételek mellett -  megsemmisíthette a fotoanyagot. Emellett a műholdat távirányítással is fel lehetett volna robbantani, ha esetleg egy ellenséges műhold vagy űrhajós beavatkozna a felderítő programba.  Bár alapvetően optikai megfigyelést végeztek, néhány Zenyiten rádió-tartományban dolgozó eszközöket, sőt gammasugár-detektorokat is elhelyeztek az atomrobbantások észlelésére. Az első Zenit-2 műholdak felbontóképessége 10-15 m körül mozgott, ez a '60-as évek végére 2 méteresre javult. Az első Zenyit Kozmosz-4 néven indult 1962. április 26-án., de 3 nappal később visszatért az orientációs rendszer hibájából. Annak ellenére, hogy 8 alsorozat létezett, gyakorlatilag "Zenyit-1" változat nem létezett. A legutolsó Zenyit-indítás 1994-ben történt meg, ekkor egy Zenyit-8 térképészeti holdat bocsátottak fel. E műholdakat kezdetben Vosztok, majd Voszhod és Szojuz-rakétákkal állították elliptikus pályára. Egyes források szerint e műhold-család produkálta a legtöbb mesterséges holdat.  Mivel a Zenyit-program katonai célú, ezáltal titkos volt, így ezek a műholdak - nem meglepő módon - a Kozmosz-sorozaton belül repültek. A Zenyitek számos egyéb típus számára szolgáltak alapul: ilyen például a szintén szovjet/orosz és térképészeti Reszursz-sorozat, melyet a Zenyit-8 inspirált. De ide sorolhatjuk még a 2007. szeptember 6-án indított Foton-M bioműholdat is, mely lényében egy Zenyit volt kisebb-nagyobb változtatásokkal! A projekt az Orosz Űrügynökség, a NASA és az ESA együttműködésében jött létre, de számos kisebb partner - így hazánk is - részt vett benne. A műholdon orvosbiológiai kísérleteket végeztek. A Zenyiten kívül még számos egyéb optikai kémhold-család létezett. Ilyen volt a Jantar is, mely a Zenyitekhez hasonlóan a filmkazetták visszaküldésével juttatta el eredményeit a képelemző szakemberekhez, de már két visszatérő kapszulával. A két kapszulához  két adag film  dukál, így a műhold működési ideje is hosszabb lett. Ám ez még mindig nem hozta meg a várt eredményt, hiszen ezzel a megoldással még  mindig nem sikerült valós idejű adattovábbítást elérni, pedig erre nagy szükség lett volna. A 3. képen a Jantar egy kissé módosított változatának, a Kobaltnak makettje látható, rajta a két gömbszerű visszatérő kapszulával. Hasonló volt az Orlets-műholdsorozat is. A '80-as évek elején a szovjetek megelégelték a helyzetet és lázas tervezésbe kezdtek. Megszületett egy olyan űreszköz  terve, mely már digitálisan továbbította képeit a Földre. Ez volt az Araksz, vagy más néven Arkon, mintegy válaszként az amerikai KH-11 holdakra. A munkálatok azonban lassan haladtak, főleg a szovjet digitális képtovábbítási technika kiforratlansága miatt, valamint a teleszkóp is nehezebbre sikerült. További csúszást okozott, hogy a programot háttérbe szorították a Buran-űrrepülőgép miatt. 1989-ben végül is 1991-re határozták meg a kémhold startját. Időközben viszont a Szovjetunió is szétesett, ami újabb fél évtizeddel későbbre tolta ki az első Araksz-indítást. Végül a nagyratörő tervekből mindössze egyetlen ilyen műhold valósult meg 1997 júniusában, az eszköz Kozmosz-2344 néven sikeresen állt Föld-körüli pályára. Az eddig felsorolt kémhold-családok mind a látható fény tartományában dolgoztak/dolgoznak. Ugyanakkor számos olyan katonai felderítő hold létezik, amely más technikát alkalmaz. Ilyen pl. az interkontinentális ballisztikus rakéták (ICBM-ek, ezekkel atomtöltetet lehet más kontinensekre lőni) infravörös észlelésére használt Oko-, vagy az amerikai Lacrosse-radarhold család, melyet például csapatmozgások követésére használnak. Ennek szovjet párja volt a nukleáris energiaellátású Pirsz-sorozat, melyet bevetettek a Falklandi-háború nyomon követésére is. A két katonai hatalmon kívül ma már számos ország épít és üzemeltet kémholdakat: Franciaország a '90-es években elindította a Helios-sorozatot, melyhez Spanyolország és Olaszország is csatlakozott. Japán is rendelkezik kémholdakkal, 4 megépített holdból 2 állt pályára. Kína már a '60-as évek óta már 20 ilyen űreszközzel rendelkezik, ám még mindig az ódivatú visszatérő kapszulás megoldást használják. Ezeken kívül még Izrael fordít kiemelt figyelmet a katonai felderítésre, mely az Ofeq-sorozatban nyílvánul meg. A legújabb Ofeq-9 műhold idén július 21-én startolt Shafir-rakétával. A holdakat a hadseregen kívül valószínűleg a MOSZAD is használja. A kémholdakon kívül sok más típusú műholdat használtak és használnak katonai célra: EGRS, GGSE, Starflash (geodéziai műholdak, USA), Ciklon/Parusz (navigációs műholdak, SZU), Szféra (geodéziai műholdak, SZU), DMSP (meteorológiai műhold, USA). Bizonyos értelemben véve ide sorolhatók a GPS-, továbbá ezek orosz és európai megfelelői, a GLONASSZ- és a GALILEO-holdak is, melyek köztudottan a helymeghatározást segítik elő a hadsereg számára. Ugyan ezeket a civilek is használhatják, de csak korlátozottabb pontossággal. Ezek hosszabb ismertetése és bemutatása külön bejegyzést igényelne, így azt esetleg egy külön cikkben teszem meg. Láthattuk, hogy sok hold sokféleképpen figyeli Földünket, így a hadviselés is modernebbé vált. Aki esetleg kevésnek találja az itt megadott információkat, annak a cikk alján felsorolok némi anyagot a további böngészéshez. Hamarosan jövök a következő résszel!Lásd még:
- A Kozmosz műholdsorozat 2. rész (Haditechnika 2009/3)
- Corona-holdak (Wikipedia):  http://en.wikipedia.org/wiki/Corona_(satellite) (itt még a többi KH-holdra is rá lehet keresni)
- A jövő harctere: a világűr (1.rész):  http://www.sg.hu/cikkek/37786/a_jovo_harctere_a_vilagur_i (innen elérhető a cikk többi része is)
-Zenyit a Wikipédián (angol): http://en.wikipedia.org/wiki/Zenit_(satellite)

Az 5. ábrán az Araksz-kémhold látható sematikus ábrázolásban, a 6. pedig az egyik Lacrosse-holdról készült

2010. augusztus 16., hétfő

Rosetta-Lutetia randevú: közelképek a kisbolygóról
Kissé késve számolok be egy eredményről, mely egy hónappal ezelőtt született meg. Európa 2. üstökösszondája, a Rosetta sikerrel közelítette meg a Lutetia nevű kisbolygót.2010 július 10-én, Világidő szerint 16:10-kor a Rosetta-űrszonda a terveknek megfelelően elhaladt a (21) Lutetia melett, a legnagyobb közelítés során 3162 km-re volt az égitesttől. A manőver során számos képet készített az aszteroidáról. A Lutetia viszonylag nagy, 100 kilométer átmérőjű, M színképtípusú kisbolygó. a fő kisbolygóövben kering, a Mars és a Jupiter pályája között. A színképtípus arra utal, hogy az égitest színképe leginkább a vasmeteoritokéra emlékeztet, tehát felszíne jórészt fémtartalmú kőzetekből áll. Ez az eddigi legnagyobb kisbolygó, melyet űrszonda látogatott meg. Az aszteroidával való találkozás előtt már több nappal megkezdték a kis égitest távoli megfigyelését az OSIRIS (Optical, Spectroscopic and Infrared Remote Imaging System) műszeregyüttes NAC (Narrow Angle Camera)nagyfelbontású kamerájával, hogy pontos fényességmérést végezzenek a kisbolygó alakjának, tengelykörüli forgási idejének pontosítása, valamint a forgási tengelyének térbeli iránya meghatározása céljából. A közeledés során készített felvételek a 3.ábrán láthatók, míg az 1. képet a szonda akkor készítette, mikor 80 000 km-re volt a kisbolygótól. A Rosettát eredetileg 2003. január 11-én indították volna, ám a startot néhány nappal elhalasztották. A csúszás oka egy Ariane-5 ESCA rakéta szeptemberi próbarepülésén fellépő meghibásodás volt. A vizsgálatok során kiderült, a problémát a hűtőrendszer hibája eredményezte. Ugyan nem ez a rakéta indította volna a szondát, elképzelhető volt, hogy az erre használatos Ariane-5-nél is fenállt a rossz hűtés lehetősége. Ekkor még több lehetséges célpontot is kijelöltek a szonda számára: a Schwassmann-Wachmann 3, a 45P/Wirtanen, a Finlay, és a Brooks-2 üstökösök közül választhattak a kutatók. Végül  a Wirtanenre esett a választás. Ezt költségtakarékossági okokból a Föld és a Mars melletti többszöri elhaladással kívánták elérni. Ez a swing-by, más néven hintamanőver, melynek során a bolygók gravitációja gyorsítja fel a szondát a kellő sebességre.  Az üstököst 2011-ben érte volna  el, utána pályára állt volna az égitest körül, ahol 1 évig keringett volna. Egy leszállóegységet is szállított volna magával (Philae), mely az üstökösre leszállva mintavételt és helyszíni vizsgálatokat végzett volna. A halasztás azonban kissé átrendezte a kezdeti programot, így a Wirtanen helyett a 67P/Csurjumov-Gereszimenko üstököst nevezték ki a küldetés célponjának. A startot végül 2004. március 2-án hajtották végre Ariane 5G+ rakétával 10 évig tartó útja során meglátogatta (2867) Steins és a (21) Lutetia kisbolygókat, előbbit 2008. szeptember 5-án 18:58-kor (GMT) 800 km-re közelítette meg. Végcélját 2014-ben éri el, ekkor leválik róla a már említett Philae, és megkezdi leszállását az üstökös magján. Feladatai nem változtak az eredetihez képest. Érdekesség, hogy a landeren magyar eszközök is utaznak. Ám addig még rengeteg idő telik el és a szondának is sok millió kilométert kell megtennie. Éppen ezért a Rosettát  néhány hónapon belül "csökkentett" üzemmódba állítják, vagyis a nem létfontosságú berendezéseket kikapcsolják, valamint a többit is takarék üzembe állítják át, ezzel is csökkentve az energiafelvételt. A még 4 évig tartó repülés alatt csak a sugárzásmérő és részecskeszámláló műszerek, a létfontosságú energiaellátó berendezések, illetve a Földdel való rádiókapcsolatot lehetővé tevő berendezések lesznek készenlétben.

- A Rosetta az ESA oldalán: http://www.esa.int/esaMI/Rosetta/index.html
- Rosetta a Wikipédián (angolul): http://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(spacecraft)
- A Rosetta-randevú az Origón: http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20100710-rosettaurszonda-es-lutetia-kisbolygo-randevu-a-churyumovgerasimenkoustokos-fele-feluton.html
- A Lutetia megközelítése a Youtube-on: http://www.youtube.com/watch?v=svtmI14HJms&feature=related (tovább ivideók is találhatók a témával kapcsolatban)
- SH Atlasz: Űrtan
- Rosetta: másutt, mással (Élet és Tudomány 2003/5)

2010. augusztus 5., csütörtök

80 éve született Neil Armstrong

80 esztendővel ezelőtt ezen a napon született Neil Alden Armstrong, az első ember a Holdon. Az USA-ban, azon belül is az Ohio-állambeli Wapakonetában látta meg a napvilágot. Ekkor még talán senkinek sem jutott eszébe sokáig, hogy az új jövevény egyszer nagy tettet hajt végre.                                                                     1949-1952 között pilóta volt a Haditengerészetnél, miközben a koreai háborúban is szolgált. 1955-ben, miután leszerelt, a Purdue Egyetemen befejezte repülőmérnöki tanulmányait. 1960 és 1962 között részt vett az új, rakétahajtású repülőgépek kifejlesztését célzó X-projektben, melynek során 7 alkalommal tesztelte az X-15-ös prototípust. 1963-ban a NASA beválasztotta a 2. űrhajós-csoportba, ahol meg is kezdte kiképzését. Első űrrepülését 1966. március 16– a és 1966. március 17-e között hajtotta végre a Gemini-8 parancsnokaként David Scott társaságában. A legénység feladata ekkor egy már Föld körüli pályán űrszemétként keringő Agena-rakétafokozattal történő dokkolás lett volna űrsétával egybekötve. Utóbbi műveletet nem hajtották végre, a küldetés során felmerült problémák miatt le kellett rövidíteni. Második  repülése hozta meg számára az igazi hírnevet: az 1969. július 16. – 1969. július 24. között lezajlott Apollo-11 küldetés parancsnokaként ő léphetett először kísérőnk felszínére (azt hiszem, ezt a történetet már mindenki jól ismeri...). 1971-ben a Cinncinati Egyetem tanára lett. A Nemzetközi Asztronautikai Akadémia (IAA) tiszteletbeli tagja. Jelenleg is aktívan részt vesz az amerikai űrtevékenység alakításában, például felemelte szavát a Constellation-program leállítása ellen is, amely a Marsra szállás mellett a Holdra való visszatérést is tartalmazta. Szerinte Obama elnök ezzel hibát követett el, de ezért elsősorban tanácsadói felelősek (nem mellékes információ, hogy köztük van korábbi társa, "Buzz" Aldrin is...).
Ám mindebből egy a lényeg: Neil bácsi él és virul, és remélem, hogy még jó párszor köszönthetem fel őt legalább így a blogban - vagy máshol.... 80 évesnek lenni - ez is egy kis lépés az embernek....

Happy birthday, Neil!

További infó:
- NASA a Facebook-on: http://www.facebook.com/nasa.gov
- Neil Armstrong kritizálja Obama terveit: http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20100513-armstrong-es-obama-holdraszallas-constellation-program-orion-urhajo-ares-hordozoraketa.html
- Űrhajózási Lexikon


Felhívás! Bár ez egy magán-blog, szívesen veszek bármilyen űrkutatási, esetleg csillagászati vagy meteorológiai témájú írást (hír, észlelés, önálló cikk). Ezek megjelennek a blogon, természetesen a szerző feltűntetésével. Ha van ilyenetek, küldjétek a v.space@freemail.hu címre (ekkor ne felejtsétek el feltűntetni teljes neveteket, és az írás címét)!
Amennyiben van olyan videótok esetleg, mely ilyen jellegű lehet, azt is küldjétek el csatolt fájlként, ekkor viszont mellékeljetek hozzá részletesebb leírást (ne Internetről legyen letöltve)! UFO-észlelők kíméljenek! A legjobb munka beküldője jutalomban részesül. Növeljük együtt a blog népszerűségét és színvonalát!


2010. augusztus 3., kedd

Interjú Horvai Ferenccel


A most következő bejegyzés egy szerdai beszélgetés eredményeként jöhetett létre. Interjúmat Horvai Ferenccel, a Magyar Űrkutatási Iroda (MŰI/HSO) munkatársával készítettem, aki nem mellesleg  nagyon jó barátom. Számos kérdést tettem fel neki, melyekre ő készséggel válaszolt pár korsó sör társaságában. Az interjú egy XI.kerületi sörözőben jött létre. A válaszok sajnos nem szó szerint vannak idézve, de az alany által elmondottakat tényszerűen adják vissza!


- Mióta foglalkozol komolyabban csillagászattal és űrkutatással?
- Általános iskola óta érdekel, a csillagászattal komolyabban a Magyar Csillagászati Egyesületen belül kezdtem el ezzel foglalkozni. 2002 óta vagyok a Polaris Csillagvizsgáló szakkörének vezetője, 2005-ben szereztem meg a diplomám, és szintén 2005 óta dolgozom a MŰI-nél is.
- Mikor és hogyan kezdtél el ismeretterjesztéssel foglalkozni?- 1998 óta, legelső cikkkeim a napórákról, valamint a '99-es teljes napfogyatkozás "előrejelzéséről", bemutatásáról szólt, még az Űrvilágos korszak előtt. Azóta Népszabadság csillagászat-űrkutatás rovatának tudományos újságírói szerepét is betöltöm, emellett televíziók és rádiók is kértek-kérnek interjúkat tőlem. Most is az említett lap egyik cikkén dolgozom.
-  Körülbelül hány munkád jelent meg azóta, mindent ideértve?- Nagyjából 250-300, ha a cikkek mellett a videókat, előadásokat, interjúkat is idesoroljuk.
- Egy-egy cikk vagy hír megírásánál, leközlésénél teljes objektivitásra törekszel,  vagy beleviszel véleményt is? Ha igen, mekkora mértékben?- Belviszek, de ez a cikktől függ. Egy olyan munkánál, ami jól meg van írva, inkább a tények közlésére szorítkozom.Ha azonban azt látom, hogy a cikk tárgya valószerűtlen, akkor én a végére több-kevesebb véleményt, kritikát is beleteszek. Volt olyan cikkem is, amiben csak ilyen volt, vélemények, gondolatok formájában.
- Több, egymásnak ellentmondó információ látott napvilágot az iráni űrprogramról. Létezik-e ilyen?- Műhold már van, de rakéta is már tervbe van véve. Van iráni űrügynökség és űrprogram is ebben az értelemben, és még űrhajóst is akarnak. Ettől azonban még nagyon messze vannak.
- Mit gondolsz, jó lépés volt a Constellation-program teljes szintű leállítása?
- Név szerint ezt törölték ugyan, de bizonyos elemeit továbbviszik. Pl. ugyanúgy szerepel a 2030-as évekre a Marsra szállás, de a Holdra szállás nem. Azt, hogy ennek kihagyása mennyire rossz az űrkutatás szempontjából, egy hasonlattal érzékeltetném: amikor Kolumbusz felfedezett egy új földrészt, vne4m tudhatták, mi vár rájuk. Nem tudhatták, mit hagynak ott ha nem mennek vissza. Megtalálták az aranyat, így többször is visszamentek. Ha a Holdon is találnak valami iparilag hasznosítható anyagot, akkor minden bizonnyal maguk a cégek fognak lépéseket tenni a visszatérést illetően.
- Európában mi a helyzet? Lesz-e embereket szállító űrhajónk?- Tervezik. '98-ban (?) kipróbáltak egy visszatérő kapszulát. Egyébként minden évtizedben születik egy űrhajóterv. Kezdődött a Hermes-űrrepülőgéppel, '90-es években a már említett Apollo-szerű elrendezéssel próbálkoztak. Nemrég felröppent egy hír, mely szerint az ESA Szojuz-űrhajót/űrhajókat vásárolna az oroszoktól, bár szerintem ez gazdaságpolitikai szempontból előnytelen lenne.
-  Oroszország már fejleszti a PPTS-űrhajót, mely az orbitális repülések mellett a Hold- és Mars-utazást is segíteni fogja. Mi van a Kliper programjával?- A Klipert törölték. Eredetileg a kormány is támogatta, ám sok pénzbe kerül. Emiatt van szükség új űrhajóra helyette. Ráadásul a PPTS gazdaságosabb és sokoldalúbb, jobban illeszkedik az orosz emberes űrprogramba, mint a Kliper.
- Az Űrvilág portálon volt egy sorozat a szovjet-orosz emberes Mars-tervekről Oroszország (is) a Marsra tart címmel, melyet nagyrészt te is írtál.  Abban az elfogadottként a Leonyid Gorskov által 2000-ben megalkotott terv szerepelt. Változott-e azóta valami?- Kidolgozott hivatalos emberes Mars-program sem Oroszországban, sem máshol nincs. Ez mindössze terv-szinten létezik az Enyergija-cég által.
- Jelenleg mit lehet tudni a Luna-Glob és a Fobosz-Grunt küldetésekről?- Most úgy áll a helyzet, hogy a Fobosz-Grunt 2011-ben indul el a Jinghuo-1 kínai Mars-szondával együtt. A Luna-Glob programja időközben megváltozott, mert két szonda lesz. A Luna-Glob-1-et és 2-t követi majd a Luna-Grunt szonda (mintahozó szonda a Fobosz-Grunthoz hasonlóan - vargaspace megj.). majd a Poligon-rendszer, mely rovereket juttat a Holdra. Ez 2020-ra várható. Megjegyezném, hogy a legkidolgozottabb Holddal kapcsolatos programja Oroszországnak van.
- Mi a véleményed a kínai űrkutatásról?- Kína nagy űrkutatási potenciállal rendelkezik. Emellett a technológia és a pénz is rendelkezésre áll, továbbá komolyan felhasználhatnák az űrprogramjukat propagandacélokra is. Ennek ellenére az nem a beigért ütemben halad.
- Ha megindulna a Holdon az ipari termelés, hogyan lehetne azt szabályozni? Mennyire lenne aggályos a termelés felszínt átformáló hatása?-  A Holddal kapcsolatos jelenlegi jogszabályokat az ENSZ Hold -egyezménye tartalmazza. Az ENSZ Világűr Bizottságának feladata biztosítani, hogy a Holdat egyik nemzet se sajátíthassa ki magának. Természetesen ilyen esetben változtatni kell. Egyébként nem tartom aggályosnak, ha csak kis mértékből változik meg a felszín arculata.
- Hol tart hazánk a MaSat-1 műhold fejlesztése és az ESA-csatlakozás terén?- 2013-ban lejár a PECS-szerződésünk, várhatóan csatlakozunk legkésőbb addig. Elsők voltunk a csatlakozni kívánó országok között, de a cseheknek előbb sikerült a belépés, emellett a románok is előkészítő tagságban vannak. Hazánk meghosszabbította PECS-tagságát. Azonban azt gondolom, ha Magyarország döntést hozna az ESA-csatlakozásról, akkor az 3 hónapon belül megtörténhetne. A MaSat-1-ről annyit, hogy 2010. 4. vagy 2011. 1. negyedévében startolna indiai hordzórakétával.
- Felmerült a közelmúltban a gondolat, hogy egy 2020 körüli évre Magyarország saját hordozórakétát fejlesszen ki. Van-e esély a megvalósításra, egyáltalán szükség van-e egy ilyen projektre?- Semmi esély és szükség nincs rá. Szerintem csak pénzkidobás lenne.
- Részt vennél-e egy ilyen projektben?
- Nálam sokkal hozzáértőbb emberek vannak, akik jártasak műhold összeszerelésében, például villamosmérnökök. Nem értek ehhez. A MŰI munkatársaként a MaSat megvalósulásában tudok részt venni, és nem a kifejlesztésében. Ennek is örülök, de tudom, hogy az én kezem munkája nem fog kijutni a világűrbe. Ezért lehet minden magyar büszke arra, amit a BME hallgatói véghezvisznek.
- A  közelmúltban megalakult egy csoport Puli Space Technologies néven. Céljuk, hogy képviseljék hazánkat a Google Lunar X-Prize versenyben. Mekkora esélyt látsz tervük megvalósítására?- Nem látok esélyt ennek megvalósulására sem. Ugyanakkor nagyon fontosnak és a hazai fejlesztések szempontjából kifejezetten előremutatónak tartom a kezdeményezést. Fontos az egyes hallgatók elszántsága, valamint a fejlesztések során megszerzett tudás is a magyar űrkutatás szempontjából.
- Mióta dolgozol a MŰI-nél és milyen feladatokat látsz el? -  Pontosan 2005. augusztus 15-e óta. Három munkatársa van az Irodának - magam is beleértve - , akik vegyes feladatkört látnak el, például a hazai és nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos tennivalókat, űrkapcsolatok ápolását, konferenciák szervezését, stb...
- Szerinted melyik állam vagy űrügynökség  juttatja az első embert a Marsra?- Jó kérdés, nem tudom. Úgy gondolom, hogy már régen eljuthattunk volna a Marsra. Szeretném, ha ez minél hamarabb megtörténne. Ugyanakkor itt a Földön sokkal fontosabb megoldandó problémáink vannak. Konkrétan a klímaváltozásra gondolok. Az a légköri szennyeződés, amitől ma szenvedünk, még a '70-es években került a légkörbe. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor megtörténhet, hogy a mi genertációnk lesz az utolsó, akik tagjai még nagyjából termésazetes formájában láthatják bolygónkat.